X
סמן/י את המשרות שברצונך להגיש עבורן מועמדות, לאחר מכן נא לחץ/י על החץ הכחול על מנת להגיש מועמדותך. המשרות מיועדות לגברים ונשים כאחד.
שלח קורות חיים

מבקר/ת פנים

09/09/2021
תואר אקדמאי בכלכלה/ ראיית חשבון/ מנהל עסקים
תל אביב

לבנק מוביל דרוש/ה מבקר/ת פנים

התפקיד כולל:  

ביצוע ביקורות פנים בכל תחומי התאגיד בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, להנחיות בנק ישראל ולכללי הארגונים הבינלאומיים

לביקורת, במטרה לנטר סיכונים ולוודא עמידה ברגולציה, במדיניות, באסטרטגיה ובקוד האתי של התאגיד ולפעול לייעול תהליכים

לחיסכון ולמתן ערך מוסף להנהלה ולדירקטוריון.

ביצוע ביקורות פיננסיות בתחום ניהול סיכוני השוק, חדר עסקות וביחידות מטה מורכבות (שווקים פיננסים, ניהול סיכונים, חשבות,

ייעוץ משפטי, אסטרטגיה, מש"א) בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים ורגולציה, תוך שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים ותחקור נתונים.

גיבוש המלצות לניטור סיכונים, הגברת בקרות, חידושים ושיפורים בתהליכים, מיכון ושיטות התייעלות לשיפור האפקטיביות הארגונית.

ליווי פרוייקטים רוחביים בזמן אמת והבאת חשיבה ביקורתית תוך כדי התהליך בהיבטי יעילות, אפקטיביות ובקרות

השתתפות בפורומים של למידה תוך שימת דגש על חולשות, בעיות רוחביות וכו'

השתתפות וייצוג הביקורת בוועדות ובפורומים שוטפים בארגון

הכנת המלצות לוועדת הביקורת של הארגון ולמועצת המנהלים

הטמעת הפקת לקחים ולמידה לרוחב הארגון באמצעות העברת הרצאות והדרכות

ניסיון והבנה מעמיקה בפעילות חדר עסקות (מכשירים פיננסיים) ובתחום ניהול סיכוני שוק ונזילות

יכולת ניתוח פיננסי והסקת מסקנות

יכולת למידה והעמקה בנושאים חדשים בזמן קצר

יכולת תחקור נתונים והסקת מסקנות

 

סוכן משרות חכם

הרשם לסוכן החכם לקבלת משרות מתאימות לך, ישירות לתיבת הדואר