שלח קורות חיים

מנהל/ת כספים ומנהל/ת השקעות אשראי

לקרן השקעות חוב דרוש/ה מנהל/ת כספים ומנהל/ת השקעות אשראי

תיאור התפקיד :
הכנת דוחות הכספיים והרבעוניים של הקרן
ניהול השקעות מימוניות: ניתוח פיננסי וכלכלי של השקעות פוטנציאליות
בדיקת נאותות ותכנית עסקית לבדיקת כושר החזר ובטוחות מוצעות,
הובלת המו"מ ולווי העסקה במלואה כולל סגירת
ניהול כספים : מעקב ובקרה אחר תזרים המזומנים של הקרן , התנהלות מול בנקים,
הכנת דוחות הכספיים והרבעונייםשל הקרן

ניסיון-4 שנים

סוכן משרות חכם

הרשם לסוכן החכם לקבלת משרות מתאימות לך, ישירות לתיבת הדואר